European Structural Integrity Society

ESIS WEB SITE


NÁRODNÍ KONTAKTNÍ BOD

ČESKÁ REPUBLIKAdoc. Ing. Seitl Stanislav, Ph.D.
Ústav fyziky materiálů AVČR, v.v.i.
Žižkova 22
61662 Brno
tel: +420 532 290 361
e-mail: seitl@ipm.cz
web ESIS v ČR: www.esis.ipm.cz
web ÚFM: www.ipm.cz

EUROPEAN STRUCTURAL INTEGRITY SOCIETY